Rybářství Horák s.r.o.

Dotace

Naše společnost využívá k realizaci vybraných projektů finanční příspěvky z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Technické vybavení pro rybářství II.

SZIF

EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství
Investice do akvakultury. Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků.

Název projektu: Technické vybavení pro rybářství II.

Projekt číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_019/0001314

Přepravní bedny na transport živých ryb, pohlavních produktů a raných stádií ryb včetně provzdušňovacího a okysličovacího zařízení. Počet 2 ks.
Přepravní bedny na transport živých ryb, pohlavních produktů a raných stadií ryb včetně provzdušňovacího a okysličovacího zařízení – dvojbox. Počet 1 ks.
Mechanický keser pro vylovení ryb z loviště. Počet 1 ks.
Traktor s předním náhonem s výkonem do 90 kw. Počet 1 ks.

 

Nákup techniky pro rybářství

SZIF

EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství 2014 - 2020
Projekt je zaměřen na pořízení nové techniky pro rybářství, tak aby došlo k zlepšení podmínek pro podnikání a chod podniku jako takového.

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství, Praha 1, poskytl Rybářství Horák s.r.o. dotaci z programu Operační program Rybářství 2014 - 2020 na projekty:

Název projektu: Technické vybavení pro rybářství.

Projekt číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000950 řeší technické vybavení pro rybářství.

Mobilní aerační zařízení. Aerátor poskytuje vysokou úroveň okysličení rybníku. Počet 4 ks.
Loď plastová vyplavovací. Slouží na krmení ryb. Počet 1 ks.
Nákup dopravního prostředku do 3,5 tuny – užitkové nákladní vozidlo. Počet 1 ks.
Přepravní bedna pro transport živých ryb, pohlavních produktů a raných stadií ryb včetně provzdušňovacího zařízení, dvojbox na přepravu ryb. Počet 7ks.
Prubní Plot. Slouží k odchytu ryb. Počet 1 ks.
Plastový skluz. Slouží k třídění ryb. 5 ks
Nakladač ryb. Slouží k nakládce ryb. 2 ks
Plastová dvoušpicá loď. Pracovní loď která slouží pro krmení ryb a výlovům rybníků. Počet 5 ks.
Lodní motor do výkonu 5 KW – závěsný spalovací motor slouží hlavně ke krmení ryb na rybnících. Počet 1 ks.
Přepravní bedny na transport živých ryb – monoblok 4 plastové bedny.
Křovinořez lesní. Počet 1 ks.
Plastová kaď. Slouží k manipulaci ryb. Počet 10 ks.
Plastová vanička. Slouží k manipulaci ryb. Počet 10 ks.
Vatka. Slouží k chytání ryb. Počet 1 ks.

 

Oprava rybochovného zařízení – sádky Šumvald

Společnost využívá k realizaci vybraných projektů finanční příspěvky z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

SZIF

EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství 2014 - 2020
Investice do akvakultury. Zlepšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků.

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství, Praha 1, poskytl Rybářství Horák s.r.o. dotaci z programu Operační program Rybářství 2014 - 2020 na projekty:

Název projektu: Oprava rybochovného zařízení – sádky Šumvald

Projekt číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000131 řeší opravu rybochovného zařízení – sádky Šumvald. Projekt řeší udržovací práce na stávajícím rybníce U sádek.

Oprava rybníka u Sádek – došlo k opravě a zpevnění hráze pomocí kamenu. Došlo k rozšíření hráze a úpravě venkovního terénu hráze rybníka.

Traktor s předním náhonem – Traktor bude využíván pro výrobní úsek v provozu na obsluhu rybníků a sádek, přepravě krmení a ryb. 1 ks.

Žací loď na sekání travin a rákosu v rybnících a v okolí rybníků. Využití je značné především u rybníků a v rybnících. Počet 1 ks.

Žlab odchovný laminátový se sběrným místem kalů s rovnou výpusti slouží k odchovu ryb raných stadií. Počet 1 ks.

Přepravní bedna pro transport živých ryb, pohlavních produktů a raných stadií ryb včetně provzdušňovacího zařízení. Počet 1 ks.

 

Oprava rybochovného zařízení – sádky Šumvald – sádky

SZIF

EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství 2014 - 2020
Investice do akvakultury. Zlepšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků.

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství, Praha 1, poskytl Rybářství Horák s.r.o. dotaci z programu Operační program Rybářství 2014 - 2020 na projekty:

Název projektu: Oprava rybochovného zařízení – sádky Šumvald – sádky

Projekt číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000127 řeší opravu rybochovného zařízení – sádky Šumvald – sádky.

Projekt řeší udržovací práce na stávajících sádkách, spočívající v opravách stávající soustavy sádkových nádrží a jejich funkčních objektů, včetně napouštěcích a vypouštěcích potrubí.

Oprava sádek – došlo k opravě trubní trasy dále k opravě šachet rozvodu vody po sádkách k opravě a výměně stěn sádek a její netěsnosti, výměně požeráků a schodků sádek, dna sádek a oprava zpevněné ploch překládky a porovnání panelů točny nákladních vozidel a povrchové úpravě terénu.

Mobilní aerační zařízení – Aerátor poskytuje vysokou úroveň okysličení rybníku pomocí Venturiho trubice a může být provozován na rybnících i na sádkách. Počet 3 ks.

Oximetr – je to zařízení k měření ve sloupci vody poměr kyslíku obsaženého ve vodě rozsah měření 0,0 – 200%, teploty vody rozsah měření 0,0 až 50,0 C, PH vody a chemických látek. Počet 1 ks.

Žlab odchovný laminátový se sběrným místem kalů s rovnou výpusti slouží k odchovu ryb raných stadií. Počet 1 ks.

Přepravní bedna pro transport živých ryb, pohlavních produktů a raných stadií ryb včetně provzdušňovacího zařízení. Počet 2 ks.

Podložní sítě slouží k vylovení ryb z rybníku. Její funkce spočívá položení podložní sítě na loviště a pomocí klepání a následném zvednutí chycených ryb z rybníku. Počet 3 ks.

Skluz – je to plastové zařízení, které se používá při vysazování ryb s rybářských beden. Je žlabového tvaru kdy za pomocí dlouhé tyčky se zachytí o okraj rybářské bedny a dojde k vysazení ryb do rybníků a sádek. Počet 1 ks.

Rukáv – zařízení pro vysezení ryb do rybníku, jeho délka je 6 m a používá se na hůře dostupných místech při vysazování ryb do rybníku a řek. Počet 1 ks.

Ocelová loď – pracovní loď která slouží pro krmení ryb a výlovům rybníků. Počet 1 ks.

Lodní motor do výkonu 5 KW – závěsný spalovací motor slouží hlavně ke krmení ryb na rybnících. Počet 1 ks.